Bmy Caspian

BMY Caspian

"Milli Gimnastika Arenası"-nın 10.000m2 yaxın damın qayayunu ilə Termo+Hidro izolyasiya işlərin görülməsi