Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
Təbii və süni daşların qoruma məqsədilə üzərinə hopduraraq tətbiq olunan su itici, şəffaf fasad örtüyüdür.
CCS Silan hopdurma vasitəsilə tikinti elementlərinin səthinə suyu buraxmama xassələrinin verilməsi üçün istifadə olunan silan siloksan əsaslı su buraxmayan şəffaf su materialdır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
–    Şaquli xarici fasadların örtülməsi;
–    Beton, mərmər, qranit və hamar daşlar kimi azhopduran səthlərin örtülməsi;
–    Kərpiç, rəngli briket, penobeton, travertin və əhəngdaşı kimi hopduran səthlərin örtülməsi;
–    Tarixi tikililərin atmosfer təsirindən qorunması;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
–    Rəngsiz, yüksək penetrasiya xüsusiyyətinə malik;
–    Nazik təbəqə örtüyünü əmələ gətirmədən və fasadın xarici görünüşünü dəyişmədən qorunmanı təmin edir;
–    Tikinti elementlərində su keçirməyən səth yaradaraq, onları atmosfer təsirindən qoruyur;
–    Qələvilərə və UB şüalara davamlıdır;
–    Buxar keçirmir;
–    Tikinti elementlərinin quru qalmasını saxlayaraq, istilik itkisini və isitmə xərclərini azaldır;
QABLAŞDIRMA:
5 litrlik dəmir qablarda.
İSTİFADƏ MİQDARI:
Məsaməli örtüklərdə: 0,40 - 0.65 litr/m²
–    1-ci qat 0,40 litr/m²
–    2-ci qat 0,25 litr/m²
 
Cilalı örtüklərdə: 0,40 - 0.65 litr/m²
–    1-ci qat 0,40 litr/m²
–    2-ci qat 0,25 litr/m²

 

 

TDS-AZ

TDS-EN