Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqinda:
İnşaat dərzləri  üçün genişlənən  izolyasiya lenti.
Tətbiq sahələri:
– inşaat dərzlərinin izolyasiyasında;
– prekast elementlərin izolyasiyasında;
– beton boru və drenajların izolyasiyasında;
– bünövrə betonların izolyasiyasında;
– su toplayıcı hövzələrdə;
– boru və boru keçidlərində;
Üstünlükləri:
– duzlu su ilə təmasda uyğundur;
– yaşlanmazdır;
– zərərsizdir;
– betondaki elementlərə, benzin və mineral yağlara, bir çox turşulara, həllolmuş qələvilərə dayanıqlıdır, ozonun təsirindən çürümə vermir;
Qablaşdirma:
54 mt
İstifadə miqdari:
1mt/mt