Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
CCS PS Fleks GG 90/PG 180 atmosfer amillərinə, UB şüalara və atmosferdə olan kimyəvi maddələrin təsirinə, həmçinin, yanacaqlara və yağlara qarşı yüksək davamlılığa sahib olan polisulfid əsaslı, elastomer ara doldurucu mastikadır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
–    Daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə
(PG 180 - yalnız üfüqi, GG 90 - həm üfüqi, həm şaquli səthlərdə);
–    Tikililərin torpaq altında daim suya məruz qalan bitişik dərzlərdə;
–    Hava limanında uçuş-enmə zolaqlarında və anqarların qabağında olan betonlanmış meydançalarda;
–    Enerji stansiyalarında, avtomobil yollarında və körpülərdə;
–    Yanacaq baklarında, yanacaq doldurma məntəqələrində;
–    Anbarlarda və qarajlarda;
–    Daim ağır nəqliyyat vasitələrin və piyadaların intensiv hərəkətinə məruz qalan sənaye obyektlərinin döşəmələrində;
–    Stadionlarda, terras və balkonlarda;
–    Günəş şüalarının, suyun, bir çox kimyəvi maddələrin və senaye tullantılarının təsirinə məruz qalan sahələrdə;
–    İçməli su saxlanan su anbarlarında güvənlə istifadə olunur;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
–    İkikomponentlidir; rahat və sadə yolla istifadə olunur;
–    Özüyayılan (PG 180) və tapanca (GG 90) ilə vurulan növləri var;
–    Yüksək kimyəvi davamlılığa malikdir;
–    Müxtəlif növ materiallara (beton, polad və s.) və müvafiq astarlara əla adgeziya olunur;
–    Bütün istismar müddəti ərzində atmosfer amilləri materialın fiziki xassələrinə təsir etmir;
QABLAŞDIRMA:
A + B = 4 kq/set
İSTİFADƏ MİQDARI:
- 10 mm x 10 mm – 0,15 kq/mt
- 20 mm x 10 mm – 0,30 kq/mt
- 40 mm x 20 mm – 1,15 kq/mt
- 50mm x 25mm – 1,80 kq/mt

TDS-AZ

TDS-EN