Bmy Caspian

Məhsullar

Solmayan, rəng dəyişməyən
·    Sement əsaslı ara doldurucusu
·    Əlavə  özəllikləri çoxaldılmış
·    Suhopucu effekte malik
·    Aşınmaya qarşı yüksək müqavimət 

TDS-TR