Bmy Caspian

Məhsullar

·    Kimyavi  maddələrinə davamlı
·    Sement əsaslı ara doldurucusu
·    Əlavə  özəllikləri çoxaldılmış
TDS-TR