Bmy Caspian

Məhsullar

Kontrolit - yeni nəsil dam örtüyü materialı
Kontrolit® tikinti mərhələsində və istismar zamanı hidroizolyasiyanın sızdırmazlığının ultradəqiq instrumental diaqnostikasının mümkünlüyünə uyğunlaşmaq üçün yumşaq damların tikintisində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yeni nəsil hidro-izolyasiya hidroizolyasiya monitoring sistemidir