Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
CCS EP Primer səthlər üçün tərkibində həlledici olmayan, iki komponentli yüksək keyfiyyətli, az yapışqanlı, eboksid əsaslı izolyasiya və astardır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
–    Çox-təyinatlı astar;
–    Beton tozu keçirməyən material;
–    Kvars qumunun müvafiq miqdarda əlavə olunması ilə bir təmir məhlulu kimi istifadə edilə bilər;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
–    CCS EP Primer beton səthlərin astarlanması, həm də çatların və dərzlərin doldurulması üçün nəzərdə tutulur;
–    Səthə tətbiqindən dərxal sonra üzərinə kvars qumu səpilən CCS EP Primer materialı sonrakı örtüklərin yapışma gücünü artırmaqdadır;
QABLAŞDIRMA:
A komponent: 10 kq, B komponent: 4 kq
İSTİFADƏ MİQDARI:
Səthin strukturundan və məsamələrindən asılı olaraq 0,15 kq/m²


TDS-AZ

TDS-EN