Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqinda:
Ccs ep grout epoksid əsaslı, 3 komponentli, xüsusi qranulometrik kvars dolduruculu, özüyayılan duru məhluldur
Tətbiq sahələri:
– hava limanında və maqistral yol təmirində;
– beton yol örtüklərin təmirində;
– körpü bağlantılarında prefabrik oynaqların bərkidilməsində;
– ağır avadanlıqların əsasan montaj edilməsində;
– yüngül və orta yüklərə məruz qalan xüsusi döşəmələrin altındakı səthin hamarlanmasında;
– ağır dinamik yüklərə məruz qalan maşın təməllərində;
– kran, körpü ayaqları kimi yüksək müqavimət tələb olunan montaj və təmirlərdə;
– sütun – dəmir-beton körpü strukturlarının bağlanmasında;
– dəmir-beton təməllərinin, polad sütunların quraşdırılmasında;
– dəmir-beton və dəniz strukturlarının təmiri və saxlanılmasında;
– yeraltı dəmir-beton strukturlarının təmirində;
– şaquli struktur elementlərin, tirlərin  və tavanlarda geniş çatların təmir və izolyasiyasında;
Üstünlükləri:
– astarsız istifadə edilir;
– yüksək  kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır;
– yüksək mexaniki gücə malikdir;
– aşınmaya və təsirlərə qarşı yüksək müqavimətə malikdir;
– betona və polada yüksək yapışma gücünə malikdir;
– iş qabiliyyətini və istifadə üçün yararlığını uzun müddət qoruyub saxlayır;
– yığılıb büzülmür; tərkibində həlledici yoxdur;
Qablaşdirma:
10 kq set
– komponent a: 2.000 kg vedrələr;
– komponent b: 1.125 kg vedrələr;
– komponent c: 12.500 kg kisələr;
İstifadə miqdari:
1mm qalınlığında qat almaq üçün 2.00 kq/m2.

 

TDS-AZ

TDS-EN