Bmy Caspian

Məhsullar

·    Sukeçirməz, donmağa davamlı
·    Sement əsaslı ara doldurucusu
·    Əlavə  özəllikləri çoxaldılmış
·    Suhopması azaldılmış
·    Aşınmaya qarşı yüksək müqavimət

TDS-TR