Bmy Caspian

Məhsullar

·    Tezquruyan özəl qətran əsaslı yapışdırıcı
·    Daxili və xarici məkanlarda
·    Üfüqi səthlərdə

TDS-TR