Bmy Caspian

Məhsullar

·    Təkmilləşdirilmiş dispersiyaedici yapışdırıcı
·    Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış
·    Daxili və xarici məkanlarda
·    Üfüqi və şaquli səthlərdə

TDS-TR