Bmy Caspian

Məhsullar

·    Hovuz kimyəvilərinə və təmizlik 
maddələrinə davamlı
·    Sement əsaslı ara doldurucusu
·    Əlavə  özəllikləri çoxaldılmış

TDS-TR