Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
Polipropilen liflərlə gücləndirilmiş, sement əsaslı tiksotropik beton təmir materialı.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
-    Balkon künclərinin, kolonların və riqqerlərin beton dəmirində oksidləşmədən meydana gələn hasarların təmirində;
-    Dəmir beton strukturlarında, açıq armaturbetonlarının təmir, bərpa və gücləndirilməsi;
-    Seqreqasiya, çınqıl yuvaların, qəlib tayrot boşluqlarının, soyuq dərzlərin əmələ gətirdiyi səth kələ-kötürlüklərinin düzləşdirilməsi, və s.;
-    Sabit dərzlərin doldurulması;
-    Ağır aşınmaya məruz qalmış səthlərin təmiri (kanallar, sənaye döşəmələri, ramplar, və s.);
-    Tunel və divar diafraqmalarının düzəldilməsi;
-    Şosse, dəmir yolu və yol viyadüklərinin təmiri;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
-    Yüksək əyilmə və basınc müqaviməti;
-    Elastiklik modulu, istilik genişlənmə və su buxarı keçırməzlik əmsalı, yüksək keyfiyyətli betonla bənzərdir;
-    Su keçırməzdir;
-    Köhnə betona yüksək yapışma müqavimətinə malikdir;
-    Yüksək aşınma müqaviməti;
QABLAŞDIRMA:
25 kg kraft torba
İSTIFADƏ MİQDARI:
19kq/m²/1 sm

TDS-AZ

TDS-EN

TDS-RU