Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
Poliurea əsaslı püskürmə izolyasiyası.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
–    Bütün konveyer növlərinin aşınmaya qarşı izolyasiyasında;
–    Beton və ya poladdan olan siloların səthinin qorunmasında;
–    Bina damlarının, körpülərin və avtoparkların dərzsiz izolyasiyasında;
–    Kimya zavodlarında su anbarlarının dərzsiz izolyasiyasında;
–    Qida fabriklərinin asan təmizlənməsi üçün örtüklər olaraq;
–    Kanalizasiya, tullantı suların və yanacaq çənlərin səthin qorunmasında;
–    Poliüretan əsaslı (köpük) istilik izolyasiyasının üst qoruma qatı kimi;
–    Üzgüçülük hovuzlarının və metal su konstruksiyalarının örtüklərində;
–    Qaz, su, yağ daşıyan metal boruların korroziyadan aşınmaya qarşı qorunmasında;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
–    Elastik, möhkəm və bərk olması;
–    Yüksək performanslı döşəmə örtükləri;
–    Yüksək mexaniki xassəli;
–    Yüksək kimyəvi davamlığı;
QABLAŞDIRMA:
(A komp.=196, 5 kg, B komp.=225 kg) A+B= 421,5 kg/dəst
İSTİFADƏ MİQDARI:
1mm qalınlıq üçün 1,3-1,4 kg/m²

TDS-EN