Bmy Caspian

Məhsullar

• Sement əsaslı normal  sərtləşən yapışdırıcı
• Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış
• Daxili və xarici məkanlarda
• Üfüqi və şaquli səthlərdə

TDS-TR