Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqinda:

«nullifire» – böyük britaniya və avropada, böyüyən passiv yanğından qoruyucu örtüklər üzrə sektorun aparıcı şirkətdir. Dəmirkonstruksiyalar, taxta səthlər, inşaatdərzlərinin və beton səthlərin, xidməti binaların passiv yanğın izolyasiya olunmasında 30 ildən artıq təcrübəyə malikdir. Şirkət 1971-ci ildə mehmanxana və qonaq evləri üçün «yanğın izolyasiya standartları»-nın təyinindən sonra 1973-cü ildə yaradılmışdır. Son 10 il ərzində «nillufire» taxta və dəmir konstruksiyaların yanğından izolyasiyası üçün bir çox çeşiddə yeni texnologiyalar, materiallar təqdim etmişdir. Bundan əlavə, «nillufire» xidməti keçidlərin və tikintidəki dinamik dərzlər üçün yanğından mühafizə həllərinin inkişafında aparıcı rol oynamışdır. Yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin inkişafı ilə birlikdə, «nillufire» şirkəti həmdə ətraf mühitin qorunmasına uyğun ekoloji təmiz materiallar istehsalına liderlik etmişdir.

Strukturların gərəkli olan hər bir yerində – dəmir konstruksiyalar, taxta və beton səthlər, elektrik otaqları, inşaat dərzləri, boşluqlar, servis penetrasiyalarda yanğın izolyasiya işini yüksək keyfiyyətlə həyata keçirir. Şirkətimizin istifadə etdiyi yanğın izolyasiya materialları test edilərək avropa standardlarına uyğunluğu təsdiq edilmiş və yüksək keyfiyyət sertifikatı verilmiş məhsullardır.

Firestopping Brochure 2015-01