Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
2 -20 mm dərzlər üçün, sement və polimer tərkibli, sürətli qurumalı, yüksək keyfiyyətli, su qovucu və duzlaşmaya qarşı təsirli, DroppEffect və kiflənməyə qarşı BioBlock texnologiyalı dərz dolğusu.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
-    Gərgin yükləmələrə məruz qalmış sahələrin (hava limanları, alış veriş mərkəzləri, restoranlar, barlar və s.) döşəmə və divarlarında dərzlərin doldurulması;
-    Yaşayış yerlərinin (otel, şəxsievlər və s.) divar və döşəmələrində boşluqlarındoldorulması;
-    Eyvan, terras, fasad və üzmə hovuzlarının döşəmə və divarlarında olan dərzlərin doldurulması;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
-    Su keçirməyən və damlacıq təsirli;
-    Homogen rəngli və nəm mühitə Ultracolor Plus hidroksidləşmir və kristallaşmır;
-    Kalsium hidroksid kristallarını yaratmır;
-    UB şüalara və atmosferik zərərlərə dayanıqlı rənglər;
-    Təmizləmə işləri üçün qısa gözləmə zamanı və rahat bitirmə;
-    Qısa bir zamanda yüngül piyada trafikinə və istifadəyə hazır;
-    Az suhopduruculu, asan təmizlənən hamar, möhkəm səth;
-    Az büzüşməli və çatsız;
-    Yüksək dayanıqlılıq: ərimə və donma dövründən sonra belə yüksək aşınmazlıq, sıxılma, əyilmə müqavimətliliyi;
-    pH >3 turşulara qarşı dayanıqlı;
QABLAŞDIRMA:
2kq., 5 kq. polietilen kisələr
İSTİFADƏ MİQDARI:
Plitə ölçüsündən asılıdır.

TDS-EN

TDS-RU