Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
CCS White Mortar - ağ sement və polimer tərkibli birkomponentli beton səthin incə təmiri və epoksid əsaslı örtüklər üçün astar materialdır.
CCS Grey Mortar - boz sement və polimer tərkibli birkomponentli beton səthin incə təmir materialdır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
-    Betonun səthində olan boşluqların təmiri və boya altı astar işləri üçün;
-    Sənaye obyektlərində epoksid boyanın altında hamar səthin alınmasında;
-    Bütöv betonda möhkəm və su keçirməyən nazik təbəqənin alınmasında;
-    Hidroizolyasiya tətbiqindən əvvəl beton səthlərin hamarlanmasında;
-    Yüngül və orta yüklərə məruz qalan xüsusi döşəmələrin altındakı səthin hamarlanmasında;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
-    Məhsulu hazırlamaq üçün yalnız su tələb olunur, asan çəkilir;
-    Betona yüksək adgeziya qabiliyyətinə malikdir;
-    Geniş səthlərə asan çəkilir və çat vermir. Yüksək tiksotrop xassəyə malikdir;
-    Su keçirmir, sıxlaşmır;
-    Quruduqdan sonra büzülmür;
-    Donma - donun açılma dövrələrinə davamlıdır;
QABLAŞDIRMA:
25 kq. kraft torba
İSTIFADƏ MİQDARI:
1 mm qalınlığında təbəqə üçün 1,72 kq/m² toz tələb olunur.

TDS-AZ

TDS-EN