Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqinda:
İki komponentli polimer bitum əsaslı su izolyasiya materialı.
Tətbiq sahələri:
– açıq və qapalı strukturlarda, gələn suyun istiqamətində şaquli və üfüqi tətbiqləri;
– bünövrə, istinad divarları, zirzəmi və yeraltı qarajların izolyasiyasında;
– daimi su ilə əlaqədə olan yeraltı beton səthlərinin hidroizolyasiyasında;
– istilik izolyasiya lövhələrin yapışdırılmasında;
– sanitar qovşaqların izolyasiyasında;
– bağçılıq strukturlarının hidroizolyasiyasında;
Üstünlükləri:
– iki komponentli;
– rahat və sadə yolla istifadə olunur;
– mala və püskürmə avadanlığı ilə tətbiq olunur;
– sürətli quruma ilə təbəqə əmələ gətirməsi;
– uzun ömürlü və az maliyyətlidir;
– izolyasiyanı tam təmin edir;
– çatlaq örtmə qabiliyyətinə sahibdir;
– quru və nəmliyi az olan səthlərə yüksək adgeziyaya malik olması;
– torpaqda olan kimyəvi maddələrə və duz həllərinə davamlıdır;
– donma – ərimə dövrlərinə dayanıqlı olması;
– tərkibində həlledici olmaması;
Qablaşdirma:
Komp. A:24kg
Komp. B: 8 kg
İstifadə miqdari:
1 kg/m2 – 1 mm qalınlıq üçün
3-3.5 kg/m2 – 3 qatda