Bmy Caspian

Məhsullar

•    Sement əsaslı normal sərtləşən yapışdırıcı
•    Daxili və xarici məkanlarda
•    Üfüqi səthlərdə

TDS-TR