Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
Poliüretan tərkibli, iki komponentli, sürətli reaksiyaya girən, möhkəm konsolidasiya üçün inyeksiya materialı.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
-    Yeraltı inşaat strukturlarında, tunellərdə, mədən işlərində;
-    Boşluqların, çatların, geniş dərzlərin doldurulması və izolyasiyasında;
-    Böyük boşluqların doldurulmasında;
-    Qum topacıqların və əsassız qayaların stabilləşdirilməsi və qrunt möhkəmləndirilməsində;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
-    Sürətli reaksiyaya başlama;
-    Yüksək köpükləmə qabliyyəti;
-    Sərt və stabil şəkildə formalaşır;
-    Narın hüceyrə quruluşu;
QABLAŞDIRMA:
20kq, 60 kq, 440 kq.
İSTİFADƏ MİQDARI:
Köpüklənmə əmsalı > 20

TDS-AZ

TDS-EN