Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
CCS Kristal – sement əsaslı, kapilyar effektli, daxili (pozitiv) və xarici (neqativ) yöndən gələn sulara qarşı kristallaşdırıcı su izolyasiya materialı.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
–    Daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfiqi səthlərdə;
–    Özüllərin və pərdə divarların sudan təcrid edilməsində;
–    Su çənlərində;
–    Tunellərdə;
–    Lift quyularında;
–    İstinad divarlarında;
- Bəndlərdə və limanlarda istifadə edilir;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
–    Asan hazırlanır və tətbiq edilir;
–    Fırça ilə çəkilir;
–    İstifadə müddəti uzundur;
–    CCS Kristal davamlı (həll olunmayan) kristallar əmələ gətirərək, kapilyar boşluqları doldurur və bununla da sukeçirməzliyi təmin edir;
–    Betonu və armaturu suyun korroziya edici təsirindən qoruyur;
–    Suyun mənfi və müsbət təzyiqinə qarşı davamlıdır;
–    Su buxarını keçirir;
–    Donma – ərimə dövrlərinə dayanıqlıdır;
–    İçməli su saxlanan su anbarlarında əminliklə istifadə edilə bilər (sınaq aktı var);
QABLAŞDIRMA:
Polietilenlə möhkəmləndirilmiş 20 kq-lıq kraft-kisələr
İSTİFADƏ MİQDARI:
- 1-ci qat – 1,00 kg/m²
- 2-ci qat – 1,00 kg/m²

TDS-AZ

TDS-EN