Bmy Caspian

Məhsullar

•    Sement əsaslı, əlavə xüsuyyətləri təkmilləşdirilmiş, yüksək performanslı yapışdırıcı
•    Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış
•    30 dəq. açıq gözləmə müddəti 
(maks.)
•    Elastik (2.5-5 mm)
•    Daxili və xarici məkanlarda
•    Hovuz səthlərində 
•    Üfüqi və şaquli səthlərdə

TDS-TR