Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
Su ilə təmasla köpüklənən poliüretan əsaslı inyeksiya məhlulu.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
-    İneksiya ilə izolyasiyada;
-    Sürətli sukəsicidir;
-    Dərzlərdən, çatlardan sürətli və təzyiqli axan suya qarşı tixac kimi;
-    Tunellərdə və mədənlərdə;
-    Narın qum və gil suxurların möhkəmlənməsi və stabilizasiyasında;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
-    Birkomponentlidir;
-    Ani reaksiyaya girir;
-    Su ilə sürətli reaksiya;
-    Yüksək köpüklənmə;
-    Elastik və davamlı poliuretan köpük;
-    Bağlı hüceyrəvi struktur, sərtləşdikcə çatlamır;
QABLAŞDIRMA:
30 kq. + 1 kq. reaktor.
İSTİFADƏ MİQDARI:
Dəyişkən

TDS-AZ

TDS-EN