Bmy Caspian

Məhsullar

MƏHSUL HAQQINDA:
CCS PU Fleks atmosfer amillərinin, UB şüaların və atmosferin tərkibindəki kimyəvi maddələrin təsirinə çox davamlı olan poliüretan əsaslı elastomer ara doldurucu mastikadır.
TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:
– Daxili və xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli səthlərdə;
– Tikililərin torpaq üstündə qalan bitişik yerlərində;
– Yeni və köhnə tikililərin təmirində;
– Damda və terraslarda məhəccərlərin künc birləşmələrində;
– Blok  elementlərinin birləşdirici hissələrində;
– Hazır panel divarların ara yerlərində;
– Hərəkətliliyi 25%-ə qədər olan bitişik yerlərində;
– Hazır qanovların, novların və məhəccərlərin bitişik yerlərində;
– Fasadların PVX və alüminium birləşmələrinin bitişən yerlərində;
– Pəncərə və qapılarda alüminium, metal, PVX və ağac çatqılarının və birləşmələrin kipləşdirilməsində istifadə olunur;
ÜSTÜNLÜKLƏRİ:
– Birkomponentlidir; istifadəyə hazırdır; rahat və sadə yolla istifadə olunur;
– Hava rütubətinin hesabına polimerləşə bilir;
– Yüksək elastikliyə və  kimyəvi davamlılığa malikdir;
– Betona, daşa, metala, ağaca və başqa tikinti materiallarına əla yapışmanı təmin edir; əksər hallarda astarsız istifadə olunur;
– Bütün istismar müddəti ərzində atmosfer amilləri materialın fiziki xassələrinə təsir etmir;
QABLAŞDIRMA:
310 ml kartric, 600 ml tübik
İSTİFADƏ MİQDARI:
– 310 ml katriclə tətbiq uzunluğu(metr);