Bmy Caspian

Məhsullar

•    Sement əsaslı normal sərtləşən yapışdırıcı
•    Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış
•    30 dəq. açıq gözləmə müddəti 
(maks.)
•    Daxili və xarici məkanlarda
•    Üfüqi və şaquli səthlərdə

TDS-TR