Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqinda:
Malanın və suvağın yapışma gücünü və sukeçirməzlik qabiliyyətini artıran akril dispersiyası əsaslı qatqı materialı.
Tətbiq sahələri:
– daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə;
– tikinti məhlullarında, malalarda və  suvaqlarda;
– təmir məhlullarının yapışma xassələrini gücləndirən qatqı kimi istifadə edilir;
Üstünlükləri:
– möhkəm və dayanıqlı bənd əmələ gətirir;
– əla yapışma və sukeçirməmə qabiliyyətini təmin edir;
– suya, yağlara və duzlu həlledicilərə qarşı müqaviməti artırır;
– donma – ərimə dövrlərinə dayanıqlı olması;
– sıxılmanın azalması hesabına çatlar əmələ gətirmədən bərkiməni təmin edir;
– parçalanmanın qarşısını alır və tərkibində korroziya yaradan əlavələr yoxdur;
– çatlaq əmələ gəlməsinin qarşısını alır;
– yuyulmaya qarşı gücü artırır, korroziyaya qarşı davamlıdır;
Qablaşdirma:
10 kq., 30 kq. Bidon
İstifadə miqdari:
Sement miqdarının 1-3%, 3-5 lt/m³  məhlul