Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqında:
Həll olmuş reaktiv silikat, kimyəvi bərkitmə və beton səthlərin gücləndirilməsində istifadə olunur
Tətbiq sahələri:
– daxili və xarici məkanlarda;
– təzə və köhnə beton səthlərdə;
– yol və hava limanı betonlarında;
– toz keçirməyən betonlarda;
Üstünlükləri:
– şəffafdır;
– silan və silikat nano parçalar təzə və nəmli sementlə reaksiyaya girir;
– mikron kiçiklikdəki boşluqları və çatları doldurur;
– yüksək bağlayıcılıq qabiliyyətli;
– 10 – 20mm dərinliklərə nüfuz etmə qabiliyyətli;
– tərkibində uçucu maddə yoxdur- su istisna olmaqla;
– qabıq  və təbəqə əmələ gətirmir;
Qablaşdırma:
– 28 kq;  
İstifadə miqdarı:
250 qr/m²