Bmy Caspian

Məhsullar

Məhsul haqqinda:
Ccs bitulateks – bitum kauçuklu lateks emulsiyasının əsasında hazırlanmış yüksək yapışdırıcı qüvvəyə malik olan, quruduqdan sonra rütubət və buxar keçirməyən elastik membran əmələ gətirən su buraxmayan materialdır.
Tətbiq sahələri:
– daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə su daxil olan tərəfdən;
– çatlarda, keçəli izolyasiyalarda, asfalt, qurğuşun, sink, alüminium, beton, yüngül betonda, ağac, şifer, büzülməli tənəkə dam səthlərində su izolyasiya materialı kimi istifadə edilir;
– dayaq divarlarında;
– arakəsmələrin və dəliklərin sudan izolyasiya edilməsi;
– incəsənət obyektlərinin torpaq altında qalan hissələrinin rütubətdən və sudan izolyasiya edilməsi;
– daxili və xarici divarların torpaqla təmasda olan üzlərində sudan və nəmdən qoruyucu maneə kimi tətbiq edilir;
– istilik keçirməyən lövhələrin yapışdırılmasında;
– oranjereyaların izolyasiya edilməsində istifadə edilir;
Üstünlükləri:
– tək komponentlidir; istifadəyə hazırdır və asan çəkilir;
– fırça və ya püskürdücü vasitə ilə çəkilə bilər;
– quru və nəm səthlərə əla yapışma qabiliyyətinə malikdir;
– davamlı rütubət və su buraxmayan örtük əmələ gətirir;
– torpaqda olan kimyəvi maddələrə və həlledicilərə qarşı davamlıdır;
– donma – ərimə dövrlərinə dayanıqldır;
– tərkibində həlledici yoxdur və ətraf mühit üçün zərərli deyil;
Qablaşdirma: 
– 30 kq bidonlarda;
– 200 kq bidonlarda;
İstifadə miqdari:
– 1,5-2 kg/m2 (2 qat tətbiqdə);
– 0.250kg/m2 astar tətbiqində;