Bmy Caspian

BMY Caspian

“Milli Sağlamlıq Mərkəzində” toplam sahəsi 10.000m2 yaxın olan istilik sistemlərin tətbiqi və şaxta, boşluq və dərzlərdə “Firestop” yanğın izolyasiya işləri.