Bmy Caspian

BMY Caspian

"Avrora" istehsalat sahələrində ağır avtokarların keçdiyi inşaat dərzlərin xüsusi profillər ilə təmiri.