Bmy Caspian

BMY Caspian

Sifarişçi/Layihə: “Aypara Development” LLC, CRESCENT DEVELOPMENT PROJECT

Podratçı:Pasha Construction

Görülən İş: Ümumi sahəsi 40.000m2 yaxın olan obyektin yanğınizolyasiyası

İstifadə olunan material: Perlifoc HP

"Prolific HP" passiv yanğından mühafizə olunması üçün nəzərdə tutulmuş gips əsaslı məhsuldur. Yeni yüngül yüklərin istifadəsi səbəbindən aşağı sıxlığa malikdir ki, bu da yüksək effektiv tikinti məhluluna malikdir. O, həmçinin istilik izolyasiya xüsusiyyətlərinə malikdir.

Konstruktiv elementləri kimi, Perlifoc HP polad strukturları (sütunlar, şüaları və boş bölmələr), beton strukturları (şüaları, sütunlar, arakəsmələr və divarları), eləcə də beton döşəmə və qoruyucu zolaqlar qorumaq üçün istifadə edilə bilər.

Bu həll, strukturun qorunan elementindən asılı olaraq 240 dəqiqəyə (R 240) qədər yanğına qarşı müqavimət göstərir.