Bmy Caspian

BMY Caspian

2021-ci il,Azərbaycan, Füzuli rayonu ərazisində inşa olunan beynəlxalq hava limanının damının TPO əsaslı membran ilə izolyasiyası.