Bmy Caspian

BMY Caspian

Sea Breeze, “White Hotel” və “Grand Hotel” layihələrinin dam,terras və
balkonlarında izolyasiya işlərinin görülməsi